Boete voor niet tijdige aangifte doen

In 2011 dient u uw aangifte inkomstenbelastingen premie volksverzekeringen, omzetbelasting en vennootschapsbelasting tijdig in te sturen naar de Rijksbelastingdienst.

Zaterdag 25 december 2010

Boete voor niet tijdige aangifte doen

In 2011 dient u uw aangifte inkomstenbelastingen premie volksverzekeringen, omzetbelasting en vennootschapsbelasting tijdig in te sturen naar de Rijksbelastingdienst.

De belastingdienst heeft aangegeven hier strenger op te controleren.

Het kan natuurlijk zijn dat u uw aangifte bent vergeten te doen. Dit is in eerste instantie geen probleem, want de Rijksbelastingdienst is verplicht u een kosteloze herinnering toe te sturen. Echter heeft u na de herinnering nog geen aangifte gedaan, dan kan de Rijksbelastingdienst u een standaardboete opleggen van € 226,- voor de inkomstenbelasting en € 325 voor de BTW en VPB aangifte.

Het blijft dus raadzaam om uitstel van aangifte aan te vragen indien dit mogelijk is. De boete kan tevens opgelegd worden als u de verleende uitsteldatum passeert.

Bron: Elsevier

Laatste 6 toegevoegde tips

Alle tips in het archief