Lagere kinderopvang per 2012

Per januari 2012 heeft het kabinet de intentie om de kinderopvangtoeslag drastisch te gaan verlagen.

Dinsdag 21 juni 2011

Lagere kinderopvangtoeslag per 2012

Per januari 2012 heeft het kabinet de intentie om de kinderopvangtoeslag drastisch te gaan verlagen. Reden hiertoe is dat het de overkeid teveel geld kost en dat er volgens de minister drastisch bezuinigd moet worden op de kinderopvangtoeslag.

Door middel van bezuinigingen moet een deel van het begrotingstekort worden weggewerkt.

- De eigen bijdrage voor ouders zal € 15,00 bedragen;

- Procentueel zal het erop neerkomen dat naast de eigen bijdrage van € 15,00 de kinderopvangtoeslag ten

  opzichte van 2011 +/- 16,25% lager uit zal vallen;

- De kinderopvangtoeslag word gekoppeld aan het aantal gewerkte uren van de ouder(s);

- Gezinnen met een inkomen van hoger dan € 130.000,00 zullen geen aanspraak meer kunnen maken op de

   kinderopvangtoeslag.

De minister is eveneens van plan om de "Aftrek levensonderhoud van kinderen" en de "ouderschapsverlofkorting" te schrappen.

Ik denk dat de conclusie van deze bezuingingen erop neer komen dat we terug in de tijd gaan met alleenverdieners en dat één van de twee partners huismoeder of -vader wordt. Want het komt er straks op neer dat men staat te werken voor de kinderopvang dat weer gevolgen kan gaan hebben op de inkomsten uit loonbelasting.

Al met al zal er op Prinsjesdag meer duidelijkheid zijn.

Bron: Elsevier

 

Laatste 6 toegevoegde tips

Alle tips in het archief